Vormen van netelroos

Er zijn twee vormen van chronische netelroos: chronische spontane urticaria (CSU) en chronische induceerbare urticaria (CINDU).

Bij CSU ontstaan de klachten spontaan en is de oorzaak onbekend.

Bij CINDU worden de klachten uitgelokt door een prikkel, zoals: wrijven, koude, warmte, druk, inspanning, water, vibratie of zonlicht.

In een schema ziet dit er als volgt uit:

Afbeelding1 csu en cindu

Meer informatie over de induceerbare vorm van netelroos is te vinden op:  http://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/utxt/urticaria-fysisch.html