Zorg en begeleiding

1770 vpk en pcIn de praktijk blijkt dat patiënten het soms lastig vinden om (veel) medicatie te gebruiken om de klachten te verminderen, terwijl de oorzaak van de klachten niet duidelijk is. Daarnaast kan het moeilijk te accepteren zijn dat er misschien geen oorzaak te vinden is voor het hebben van netelroos.

Het is van groot belang dat er, naast de behandeling, voldoende zorg en begeleiding is voor de patiënt met de chronische variant van netelroos waarbij ook de verwachtingen van de patiënt besproken worden (verwachtingsmanagement). Er is momenteel nog weinig bekend over verpleegkundige zorg voor deze groep patiënten.

Veel patiënten hebben behoefte aan zorg en begeleiding in de vorm van duidelijke informatie over netelroos, een duidelijk behandelplan en een luisterend oor.

Praktische informatie over het omgaan met de gevolgen van netelroos kunnen het zelfmanagement bij mensen met chronische netelroos ondersteunen. Dit kan leiden tot een betere gezondheid en kwaliteit van leven. U leest hierover meer in ‘Omgaan met jeuk‘, ‘Omgaan met psychische klachten’ en ‘Omgaan met slaapproblemen’.

De afdeling Dermatologie/Allergologie van het UMC Utrecht biedt aansluitend aan het spreekuur bij de arts, ook verpleegkundige zorg aan patiënten met netelroos.