Observeren van verschijnselen

 

Om een goed beeld te krijgen van de klachten van de netelroos, kan een vragenlijst worden gebruikt. Een lijst die veel wordt gebruikt in verschillende landen is de Urticaria Control Test, de UCT.

 

1851[1]Hierbij geeft de patiënt antwoord op de volgende vier vragen:

a) De mate van klachten, zoals jeuk en zwellingen

b) De invloed op de kwaliteit van leven

c) Of de behandeling voldoende was

d) Of de patiënt de netelroos onder controle had.

 

Ook andere vragenlijsten brengen de klachten van de netelroos in beeld. Zo brengt de Urticaria Activiteitsscore op zeven dagen achter elkaar de mate van jeuk en kwaddels in beeld. Over die zeven dagen wordt een gemiddelde score berekend.

Vragenlijsten over kwaliteit van leven bevatten vragen over de invloed van netelroos op bijvoorbeeld slaap en vermoeidheid, dagelijks functioneren of uiterlijk. Ook zijn er vragen die de klachten en gevolgen van angio-oedeem in beeld brengen.

“vragenlijsten brengen de klachten van de netelroos in beeld en de gevolgen van netelroos voor het dagelijks leven”