Observeren van verschijnselen

 

Om een goed beeld te krijgen van de klachten van de netelroos, worden vragenlijsten gebruikt. Met deze vragenlijsten krijgt uw zorgverlener inzicht inde ernst van uw klachten en of een behandeling effect heeft. Gedurende de hele behandeling van netelroos worden deze vragenlijsten gebruikt.

Veel gebruikte vragenlijsten zijn:

  • de Urticaria Control Test, de UCT.

1851[1]Hierbij geeft de patiënt antwoord op de volgende vier vragen:

a) De mate van klachten, zoals jeuk en zwellingen

b) De invloed op de kwaliteit van leven

c) Of de behandeling voldoende was

d) Of de patiënt de netelroos onder controle had.

 

  • de Urticaria Activiteitsscore UAS 7. Deze vragenlijst brengt  zeven dagen achter elkaar de mate van jeuk en galbulten in beeld. Over die zeven dagen wordt een gemiddelde score berekend
  • vragenlijsten over kwaliteit van leven. Hierin wordt gevraagd naar naar de invloed van netelroos op bijvoorbeeld slaap en vermoeidheid, dagelijks functioneren of uiterlijk
  • de Angio oedeem vragenlijst die dagelijks vraagt naar hoe vaak,hoe ernstig de zwellingen zijn en welke gevolgen dat voor u heeft

“vragenlijsten brengen de klachten van de netelroos in beeld en de gevolgen van netelroos voor het dagelijks leven”