Het krabben beheersen

Dit deel gaat over krabben en hoe u dat kunt beheersen. Eerst leest u wat krabben is en over de prettige en nadelige gevolgen van krabben. Vervolgens komen de vicieuze jeuk-krab-cirkel en het krabbeheersingsprogramma voor gewoonte-krabben aan bod.

Wat is krabben?

Krabben is een reflex, een automatische reactie op jeuk. Krabben als automatische reactie op jeuk houdt altijd snel weer op en leidt bijna nooit tot verwondingen aan de huid. Het automatisch als reflex krabben kan zich echter gaan uitbreiden. Dan is niet alleen jeuk, maar bijvoorbeeld ook spreken over jeuk al genoeg om te gaan krabben. Probeer het maar eens uit op een feestje; als u een tijd praat over jeuk ziet u allerlei mensen gaan krabben. Vaak weten ze niet eens dat ze dat doen.

Prettige en nadelige gevolgen van krabben

Krabben heeft ook gevolgen. Sommige van die gevolgen zijn in eerste instantie prettig, zoals vermindering van jeuk of een lekker gevoel. Andere gevolgen zijn minder prettig of zelfs erg vervelend. Zo is het bijvoorbeeld best vervelend als anderen (partner, kinderen, ouders of vrienden) opmerkingen gaan maken.

Wrijven of krabben kan leiden tot verheven strepen in de huid, dat heet ook wel ‘dermografisme’. Hier leest u meer over dermografisme: www.huidziekten.nl/folders/nederlands/dermografisme

Ook kunnen door het krabben wonden ontstaan. Niet alleen geeft dit bij de genezing vaak extra jeuk, maar ook verslechtert de conditie van de huid. Zo ontstaat gemakkelijk een vicieuze cirkel.

Vicieuze jeuk-krab-cirkel

Krabben of wrijven geeft even verlichting, maar die is van tijdelijke aard. Uiteindelijk wordt de jeuk juist erger door het krabben. De huid raakt er door beschadigd, waardoor bepaalde stoffen, bijvoorbeeld bacteriën en schimmels, makkelijker de huid kunnen binnendringen. Hierdoor ontstaan nieuwe irritaties, beschadigingen en infecties. Bovendien leidt het herstel van de wondjes ook weer tot jeuk. De vicieuze jeuk-krab-cirkel blijft zo in stand.

Krabbeheersingsprogramma voor gewoonte-krabben

Krabben kan ‘gewoonte-krabben’ worden, als u in zo’n vicieuze cirkel zit. Dit betekent dat u niet minder gaat krabben, als de jeuk afneemt, omdat het een gewoonte is geworden. Voor dit krabben uit gewoonte is het krabbeheersingsprogramma ontwikkeld.

krabbenDrie verschillende soorten van gewoonte-krabben

Er zijn drie verschillende soorten van gewoonte-krabben.  Een combinatie van deze drie is ook mogelijk.

1. In een bepaalde situatie. U krabt bijvoorbeeld altijd als u stress ervaart door werkdruk.

2. Op een bepaald moment op de dag. U krabt bijv. altijd ‘ s ochtends als u opstaat, of ’s avonds als u naar bed gaat.

3. Op een bepaalde plek op het lichaam. U krabt bijv. altijd op dezelfde plek op uw rechterschouder.

Veel inzet nodig

Realiseert u zich in de eerste plaats goed dat het krabbeheersingsprogramma best zwaar is en heel veel inzet vergt. Stel uzelf kritische vragen: Waarom wil ik eigenlijk minder krabben? Wil ik dat zelf of wil ik het omdat anderen dat willen?

Iets doen omdat anderen het willen, is erg moeilijk. Als dat de enige reden is om minder te willen krabben, dan is het beter nog niet aan het programma te beginnen. Op het moment dat u zelf echt minder wilt krabben, dan houdt u dit programma waarschijnlijk beter vol.

 

Misschien hoopt u met dit programma te bereiken dat u nooit meer krabt. Helaas moeten wij u dan teleurstellen. Iedereen krabt wel eens. Ook u zult later nog wel eens uit gewoonte krabben. U kunt wel leren bewuster om te gaan met gewoonte-krabben, door minder lang of minder heftig uit gewoonte te gaan krabben en steeds sneller over te gaan naar een minder schadelijke handeling. Waarschijnlijk zult u altijd iets meer blijven krabben dan iemand zonder jeukende huidaandoening.

Het krabbeheersingsprogramma kent vier stappen:

 

1851[1]

Stap 1: Hoe vaak krab ik nu?

Stap 2: Wat is mijn doel?

Stap 3: Hoe bereik ik dit doel?

Stap 4: Ik oefen

 

Voor meer informatie over het krabbeheersingsprogramma klik hier.

Wilt u aan de slag met dit programma, vraag dan begeleiding van uw behandelend arts hierbij.