Omgaan met psychische klachten

Netelroos heeft naast de lichamelijke verschijnselen als zwelling, jeuk en pijn, ook invloed op andere aspecten van het dagelijks leven.

Veel patiënten voelen zich angstig, bijvoorbeeld voor verergering van de klachten. Ook de onvoorspelbaarheid van de klachten versterkt de angst. Angst gaat ook vaak samen met stress of gevoelens van spanning.

‘Urticaria heb ik als een vijand in mijn eigen lichaam ervaren, die meestal onverwachts en onvoorspelbaar de kop op stak.’  – Dhr. P, 60 jaar –

Ook geven patiënten aan dat hun stemming verandert door de klachten, zij voelen zich somber of verdrietig.

vraagtekens verkeersborden
Naast deze zogenaamde psychische klachten, beïnvloedt de netelroos bij sommige patiënten ook hun functioneren op het werk. Zij melden zich regelmatig ziek of zijn minder goed geconcentreerd aan het werk. Chronische netelroos is een vrij onbekend ziektebeeld. Daardoor begrijpen collega’s of de werkgever niet goed wat de klachten zijn of wat de reden is van ziekteverzuim op het werk. Dat leidt tot onbegrip.

 

 

‘Morgenochtend naar mijn werk! Zou het lukken. Zou ik niet te moe zijn, zou ik niet te veel jeuk en pijn hebben, zou ik mijn afspraken moeten afzeggen of verschuiven? Zou ik…’  – Dhr. P, 60 jaar –

sport hek lucht

 

De netelroos heeft ook invloed op het sociale leven. Patiënten hebben vaak minder energie om uit te gaan of zijn door hun klachten beperkt als het gaat om sporten of andere hobby’s.

 

 

‘Ik kon nooit met mijn kinderen op de grond spelen, want dan kreeg ik plekken. Ik kon niet zwemmen met de kinderen, want dan zagen mensen mijn plekken. Ik wilde niet dat mijn kinderen me aanraakten, want ik had het idee dat de jeuk erger werd. Ik was ten einde raad. Ik kon niks meer, zat alleen thuis met mijn kinderen. Bij alles wat ik deed moest ik nadenken over de jeuk.’   – Mw. B, 30 jaar –

‘Bij feesten en verjaardagen laat ik het afhangen van hoeveel jeuk ik heb, omdat ik daar niet altijd even prettig zit of weg kan gaan als ik wil. Laat staan dat ik uitgebreid kan krabben op de wc of onopvallend schuren in gezelschap. Het grote feest dat we dit jaar wilden geven gaat niet door. De meeste gasten kunnen alleen ’s avonds en ik wil niet vastzitten aan een feest van acht uur ’s avonds tot half één ’s nachts, omdat ik ’s avonds de meeste last heb van jeuk. Bezoeken aan vrienden en kennissen gaan wel gewoon door. De afspraken kunnen kort van te voren gemaakt worden. Bij een bezoek in de avond neem ik mijn pillen mee. ‘    – Mw. D, 70 jaar –

 

wanhoop banner

 

Soms voelen patiënten zich belast in de relatie met hun partner. De lichamelijke en psychische klachten beïnvloeden het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Soms ervaren patiënten schaamte of hebben ze minder zelfvertrouwen.

 

 

‘In gezelschap houd je je groot maar tegen je man houd je je niet in. Hij krijgt dus alles mee, je geworstel met de jeuk, je wanhoop af en toe en je slapeloze nachten. Omdat hij er niets aan doen kan voelt hij zich gefrustreerd en machteloos en dat is niet leuk. Dus je wilt er ook niet te veel over ‘zeuren’.’    – Mw. D, 70 jaar –

Tips

Psychische klachten zijn een gebruikelijke reactie op lichamelijke klachten. Slecht slapen kan de psychische klachten ook versterken. Bespreek uw klachten met uw partner of een vertrouwd persoon in uw omgeving. Het praten erover kan al opluchten. Daarnaast kunnen de volgende tips helpen:

  • Bespreek met uw zorgverlener wat u kunt doen als de verschijnselen van netelroos verergeren
  • Bespreek ook hoe u de jeuk kunt hanteren
  • Zoek steun bij uw partner of familieleden of vrienden
  • Zoek afleiding, in dagelijkse werkzaamheden, lichamelijke beweging en hobby’s
  • Zorg voor een regelmatig leven, gezond eten en regelmatige slaaptijden
  • Als de klachten u belemmeren in uw dagelijkse activiteiten, kan een maatschappelijk werker of psycholoog u helpen. Bespreek dat met uw behandelend arts of huisarts
  • De bedrijfsarts kan u ondersteunen als de klachten u belemmeren op uw werk
  • Op de websites www.mentaalvitaal.nl en www.thuisarts.nl vindt u tips over het omgaan met psychische klachten